Licencjat po angielsku: ❌

Magisterka po angielsku: ❌

  • Studia licencjackie w dziedzinach: filologie współczesne, sztuka i media, nauki humanistyczne (oferowane tylko w języku francuskim, wymagany poziom: B2 w skali CERF).

  • Bogata gama magisterek w dziedzinach: filologie współczesne, komunikacja i media, arabistyka, hebraistyka, indologia, kino, teatr, literatura (oferowane tylko w języku francuskim, wymagany poziom: B2 w skali CERF).

Sorbonne.jpg

Nowy kampus w budowie

Otwarcie planowane na 2021