top of page

Panel kapitałowy / Rozwój rynku kapitałowego w Polsce – kluczowe wyzwania i kierunki. Szanse na polskiego jednorożca w świecie niskich stóp procentowych. 

image_6487327.JPG

Kajetan Rościszewski Dyrektor Biura Handlowego w Paryżu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Dyrektor zagranicznego biura handlowego PAIH w Paryżu. Z Polską Agencją inwestycji i Handlu związany od dwóch lat. Wcześniej pracował w firmach doradczych przy projektach M&A i due dilligence. Absolwent paryskiej Sciences Po.

Od 12 lat związany zawodowo i prywatnie z rynkiem kapitałowym. Pracował w kilku międzynarodowych korporacjach na stanowiskach analitycznych, doradczych i dyrektorskich (Deutsche Bank i Citi). Inwestor giełdowy, promotor edukacji finansowej, prelegent licznych konferencji, założyciel „Equity Magazine”. Posiada również doświadczenie w pracy dla organizacji pozarządowych (NGO), administracji publicznej i w wolontariacie. Obecnie zatrudniony na Giełdzie Papierów Wartościowych w charakterze Doradcy Zarządu.

przemyslaw-gerschmann.jpeg
Wojciech_Jeznach_AKcqoWs.jpeg

Wojciech Jeznach  Przedsiębiorca, współwłaściciel, Fantasy Expo

Przedsiębiorca związany od 2014 roku z branża gamingową. Jest twórcą i członkiem zarządu Fantasy Expo - największej polskiej agencji gamingowej, oferującej kreatywne doradztwo strategiczne dla marek. Swoją karierę rozpoczął już na studiach prawniczych, które ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, tak jak logistykę przedsiębiorstw na Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada dyplom ukończenia Programu Venture Capital Unlocked na Uniwersytecie Stanford i dyplom MBA uzyskany na Francuskim Instytucie Zarządzania. Jest też najmłodszym polskim licencjonowanym detektywem. Zawodowo zajmował się także rozwojem serwisu Stopklatka.pl, telewizji Stopklatka TV oraz aplikacji OTT FilmBox Live. 

Dyrektor Departamentu Inwestycji w Pionie Rynków Finansowych i Kapitałowych. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych. Zarządzał funduszami emerytalnymi oraz funduszami inwestycyjnymi różnych klas aktywów w grupach finansowych Aviva, Credit Suisse, Nationale Nederlanden i PZU. Nadzorował i nadzoruje procesy inwestycyjny w obszarze inwestycji niepublicznych – fundusze nieruchomościowe, infrastrukturalne, private  debt. Absolwent matematyki na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wlazło.jpg
bottom of page